Om oss

Eketånga Montessoriskola är en fristående verksamhet för 264 barn/elever i åldrarna 3-16 år. Skolan är belägen i ett naturskönt område, med närhet till skog och hav, i den västra delen av Halmstad (Stenhuggeriet/Bäckagård).

Verksamhetens människo- och kunskapssyn, och de metoder som används i det dagliga arbetet, är montessoriinspirerade. Detta innebär att det dagliga arbetet, som ska skapa förutsättningar för livslångt lärande, präglas av arbetsglädje, uppmuntran av kreativitet, nyfikenhet och ifrågasättande. Eleverna tar stort ansvar för det egna arbetet och den gemensamma arbetsmiljön.

Skolan startade 1992, efter godkännande av Skolverket, och har successivt vuxit till att i dag omfatta förskola, förskoleklass och fyra grupper vardera i skolår 1-3, 4-6 och 7-9, med åldersblandad undervisning. Målsmän till elever på skolan är med automatik medlemmar i den förening som driver skolan på ideell basis.

Skolan har tydliga och väl definierade mål samt välutbildade lärare med hög kompetens. Lärarna arbetar både klassvis och åldersblandat, ämnes- eller temavis. Målsättningen är att alla elever ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Skola, förskoleklass, fritidshem och förskola finansieras med kommunala medel. På fritids och förskolan tillämpas maxtaxa.

Förskolan är öppen mellan kl 7.15 och 17.00 (fredagar kl 16.30) för barn i åldrarna 3-5 år. Fritidshemmet är öppet mellan kl 7.30 och 17.00 (fredagar kl 16.30) för barn i åldrarna 6-10 år.

Föräldrarna har stort inflytande i skolans verksamhet genom styrelsearbete, deltagandet i olika arbetsgrupper och arbetsdagar, och i den kontinuerliga personliga kontakten med personalen.

Intagningen till skolan och fritids sker strikt via kölista, där anmälningsdatum anger plats i kön. Förtur tillämpas för barn som redan har syskon på skolan samt för barn som har gått på montessoriförskola eller montessoriskola i eller utanför Halmstads kommun.

Idéburen skola

Vi är medlemmar i föreningen Idéburen skola, som samlar fristående skolor som inte delar ut vinst. Läs gärna mer genom att klicka på länken.