Gymnastik

När vi har gymnastik, rytmik och lek tillsammans strävar vi efter att varje barn:

"utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande"

"utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama"

"utvecklar sin förståelse för rum, form,läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och mängder". (Lpfö-98)

Vi har som förmån att en förmiddag i veckan gå iväg med en grupp barn till den närliggande Lummerskolans gymnastiksal. Där har vi roligt tillsammans och rör på oss till musik.

En gymnastik-timme börjar alltid med lite uppvärmning (lek och dans), sedan arbetar vi ofta utifrån olika redskapsbanor och avslutar med lek och en kort avslappning.

Denna stund på veckan är väldigt uppskattad av barnen och det är härligt att se deras glädje och viljan att röra på sig.

Efter en härlig stund med rytmik är det skönt med lite nedvarvning och lugn.