Fritids

Avdelning Skogen  035-16 13 35

Avdelning Dungen 035-16 13 36

Montessori-pedagog

Zsuzsanna Kara

E-post:
zsuzsanna.kara@eketangamont.se

 

Montessori-förskollärare

Ingrid Nordlund

E-post:
ingrid.nordlund@eketangamont.se

Fritidspedagog

Gema Quezada

E-post: gema.quezada@eketangamont.se

Barnskötare

Helena Nidle

E-post: helena.nidle@eketangamont.se

Fritidspedagog

Jenny Krüger

E-post:
jenny.kruger@eketangamont.se