SJUKANMÄLAN BARN/ELEV

För att sjukanmäla ditt barn, ring innan kl 8.30, på följande röstbrevlådor:

Förskolan Tallen            035-16 13 40

Förskoleklass-åk 1         035-16 13 36

Årskurs 2-3                  035-16 13 35

Årskurs 4-6                  035-16 13 38

Årskurs 7-9                  035-16 13 33

Av säkerhetsskäl vill vi att ni ringer varje dag då barnet stannar hemma.

Glöm inte att avanmäla eventuell specialkost till köket 035-12 88 30

SJUKANMÄLAN PERSONAL

Personal sjukanmäler sig till respektive arbetslag samt till skolexp. på 035-16 13 49 alt. meddelar sig på den nya sidan i Google Classroom.