År 7-9


Hej!

Ni har nu kommit till år 7-9:s hemsida. I vårt arbetslag är vi ca 75 elever och ett antal personal som arbetar tillsammans för att lära och utvecklas så mycket som möjligt.

Vi arbetar i perioder av basveckor och arbetsområdesveckor. Under basveckorna arbetar vi mycket åldershomogent och under arbetsområdesveckor arbetar vi mest åldersblandat.

I våra arbetsområden försöker vi få in så många ämnen som möjligt och vill skapa en helhet och ett sammanhang av dem.