År F-1

I Förskoleklassen och åk 1 är vi 48 elever och fyra pedagoger. Tillsammans arbetar
vi både åldershomogent och åldersblandat.

Vår miljö är förberedd för att på bästa sätt tillgodose både 6-och 7-åringens behov
och ge varje barn en bra och positiv start på skoltiden.

Vi arbetar för att barnen ska få en trygg, harmonisk och välstrukturerad dag som genom-
syras av ett lugn, ömsesidig respekt, tydlighet och en nära kontakt med hemmet.