Fritids

LEK

Genom lek utvecklar barn

 • Förmågan att tillägna sig kunskap
 • Kreativitet
 • Problemlösning
 • Egna idéer
 • Självförtroende
 • Empati och social kompetens

PYSSEL

Genom att skapa utvecklar barn

 • Finmotorik
 • Kreativitet
 • Kännedom om material/redskap
 • Samarbete

SPEL

Genom spel utvecklar barn

 • Matematiskt sinne
 • Läsförståelse
 • Samarbete
 • Förståelse för instruktioner
 • Kommunikation

UTEVISTELSE/UTFLYKTER

Genom att vara ute utvecklar barn

 • Motorik
 • Samarbet
 • Empati och social kompetens
 • Kunskap om natur och djur
 • Kännedom om sin närmiljö