Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Fritids

Eketångas Montessoriskolas fritidshem består av två avdelningar:

 • Dungen åk F-1

 • Skogen åk 2-3

Personalen arbetar under skoldagen i åk F-3.

Vi tar hänsyn till varje barn och till gruppens behov och förutsättningar, genom att arbeta efter de fyra kunskapsområdena i del fyra, Lgr11.

Utdrag ur Verksamhetsberättelse för 2021:

Eketånga fritidshem har under året arbetat med olika aktiviteter kopplat till Lgr-11.

På grund av restriktionerna av Covid-19 har samtliga aktiviteterna utövats årskursvis. 

Skapande

En aktivitet som startades under höstterminen 2020 och avslutades i slutet av vårterminen 2021. Skapa skolan var en aktivitet där eleverna tillsammans har byggt en miniatyr av Eketånga skolgård med hjälp av olika material och föremål. Eleverna har även diskuterat samt fått kunskap om vad som krävs för att en skola ska fungera.

Under höstterminen 2021 har eleverna fått delta i bild och form samt pyssel kopplat till traditioner och årstider. Genom deltagande av Skapande har eleverna fått möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga och konstruera med hjälp av olika material och redskap samt träna sin finmotorik och estetiska förmåga.

Halltimmen

Halltimmen består av olika fysiska aktiviteter i gymnastiksalen. Genom deltagandet i Halltimmen får eleverna möjlighet att initiera, organisera och delta i lekar, idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus.

Utomhusaktiviteter

Planerade aktiviteter i form av dans, övningar, lekar, tävlingar och idrotter där personalen har utgått från fyra olika teman: kunskap, rörelse, pulshöjande samt samarbete. Elever har även själva fått möjlighet att hålla en del lekar med syfte att stärka deras ansvarstagande, initiativtagande och organisatoriska förmåga. Genom deltagandet av Utomhusaktiviteter får eleven möjlighet att delta i olika aktiviteter där de får kunskap om normer och regler i vardagen, och varför regler kan behövas.

Morgonröris

Morgonröris erbjuder elever fysisk aktivitet innan skolstart genom musik, dans, rörelser och lekar. Genom deltagande av Morgonröris får eleven möjlighet till en bra start på dagen.

Teknik

Under året har fritids haft ett samarbete med Komtek där eleverna fått utforska sin tekniska och kreativa förmåga. Genom deltagande av Teknik får eleven möjlighet att använda digitala verktyg och medier för kommunikation.

Utflykter

Under året har vi haft utflykter under loven där eleverna har besökt skogar, stränder och lekplatser i närområdet. Vi har även åkt till Kulturskolan Najaden och tittat på teater samt testat på aktiviteter som boule i boulehallen.

.

Lek

Genom lek utvecklar barn:

 • Förmågan att tillägna sig kunskap
 • Kreativitet
 • Problemlösning
 • Egna idéer
 • Självförtroende
 • Empati och social kompetens

Pyssel

Genom att skapa utvecklar barn

 • Finmotorik
 • Kreativitet
 • Kännedom om material/redskap
 • Samarbete

Spel

Genom spel utvecklar barn

 • Matematiskt sinne
 • Läsförståelse
 • Samarbete
 • Förståelse för instruktioner
 • Kommunikation

Utevistelse/utflykter

Genom att vara ute utvecklar barn

 • Motorik
 • Samarbet
 • Empati och social kompetens
 • Kunskap om natur och djur
 • Kännedom om sin närmiljö

Stadsvandring

Årskurs 4 och 6 har varit på stadsvandring.

Läs mer

Jonglering

Mellanstadiet har lärt sig jonglera.

Läs mer

Sopsortering & växter

NO-lektion för årskurs 4.

Läs mer om

Vi sponsrar Eketånga Montessori
"Hjälp mig att hjälpa mig själv" - Maria Montessori