Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Fritids

Pyssel: Bilar, parkering och biltvätt

Pyssel: Bilar, parkering och biltvätt

Eketångas fritidshem består av två avdelningar, Dungen åk F-1 och Skogen åk 2-3. Personalen arbetar under skoldagen i åk F-3. Vi tar hänsyn till varje barn och till gruppens behov och förutsättningar, genom att arbeta efter de fyra kunskapsområdena i del fyra, Lgr11.

Utdrag ur Verksamhetsberättelse för 2017:

Avdelning Dungen - 2017

Varje månad har vi gjort månadsbilder som vi knöt till olika ordspråk.
Vi har gått på utflykt varje tisdag och torsdag med två grupper, F och åk1. På onsdagarna har vi varit ute och haft olika aktiviteter. Vi har haft ”Pysselvagn” där barnen har kunnat göra olika skapande aktiviteter varje vecka, oftast med en röd tråd till skolans arbete. Under året har vi också arbetat med värderingar och socialt samspel med hjälp av UR:s programserie ”Att vara vänner”.

Avdelning Skogen - 2017

Vi har bland annat arbetat med ett integrationsprojekt där elever som är nyanlända möter våra elever i badminton och dans för att lära av varandra. Enligt läroplanens värdegrund står det att "Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människornas förmåga att leva med och inse de värden som ligger i kulturell mångfald" s.7. Under året har vi även arbetat med IPads, språk (både engelska och spanska) och haft gemensamma uteaktiviteter mellan avdelningarna för att främja lek över åldrarna. Kompissamtal har genomsyrat vår verksamhet under året.

Lek

Genom lek utvecklar barn:

 • Förmågan att tillägna sig kunskap
 • Kreativitet
 • Problemlösning
 • Egna idéer
 • Självförtroende
 • Empati och social kompetens

Pyssel

Genom att skapa utvecklar barn

 • Finmotorik
 • Kreativitet
 • Kännedom om material/redskap
 • Samarbete

Spel

Genom spel utvecklar barn

 • Matematiskt sinne
 • Läsförståelse
 • Samarbete
 • Förståelse för instruktioner
 • Kommunikation

Utevistelse/utflykter

Genom att vara ute utvecklar barn

 • Motorik
 • Samarbet
 • Empati och social kompetens
 • Kunskap om natur och djur
 • Kännedom om sin närmiljö

Kockduellen

I vecka 45 tävlade våra årskurs 9 i matlagningstävlingen Kockduellen.

Läs mer om

Brandmän på besök

Tisdag 24 september besökte brandmän från Räddningskåren F-klassen.

Läs mer om

"Välmående ger resultat"

Eketånga Montessoriskola är med i en utbildningssatsning som Region Halland anordnar tillsammans med Bättre skolor - satsningen heter “Välmående ger Resultat”.

Läs mer om

Vi sponsrar Eketånga Montessori
"Hjälp mig att hjälpa mig själv" - Maria Montessori