Så här når du oss

Adress Bäckagårdsvägen 19
302 40  HALMSTAD

Skolexpedition 035-16 13 30 vx  
Rektor 035-16 13 31, 0703-44 22 55
Skoladministratör 035-16 13 49
Skolsköterska, SYV 035-16 13 32
IT-service 035-16 13 41
Tallen 035-16 13 40
Fritids Skogen 035-16 13 35
Fritids Dungen 035-16 13 36
Skolår 4-6 035-16 13 38
Skolår 7-9 035-16 13 33

Fax 035-370 87

Plusgiro 645 65 89-8
Bankgiro 5371-1875

Organisationsnummer 849201-7143

E-post eketanga.montessoriskola@telia.com

Personliga e-postadresser hittar du genom att
klicka på resp arbetslag i menyn till vänster