Skolverksamheten

Verksamhetsidé

Eketånga Montessoriskola är en fristående skola med åldersblandade undervisningsgrupper vars strävan är att forma harmoniska barn och ungdomar med självförtroende, som vid utgången av årskurs 9 är minst godkända och behöriga för alla fortsatta studier.   

På skolan skall råda ett gott samarbete, förtroende och respekt mellan barnen, mellan barnen och personalen samt mellan hemmen och skolan, innebärande bl a föräldraengagemang och att skolan ska stödja föräldrarnas förståelse av pedagogiken.

Vi skall med bibehållande av skolans småskalighet ha korta beslutsvägar och vara flexibla och lyhörda för utvecklingen i vårt samhälle.

Lärandet på Eketånga Montessoriskola präglas av:

• att kunskaper och insikter utvecklas individuellt med hjälp av ett anpassat och varierat lärande

• glädje vid inlärning

• skapande av förutsättningar för ett livslångt lärande

• uppmuntran av kreativitet, nyfikenhet och ifrågasättande

• ansvarstagande för det egna arbetet

• respekt för varandra, samt ordning och reda i skolan